gallery/poprawione pasek z logo i has+úem 05,12,2015-ts1449280246

Informacje

Geneza Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody

 

Zebranie założycielskie

 

W dniu 6 lutego 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie, które powołało do istnienia Stowarzyszenie Działkowców – Nasze Ogrody z siedzibą w Poznaniu. Podczas zebrania, w którym wzięło udział 18 członków założycieli, wybrano władze i logo Stowarzyszenia.

 

Jednomyślnie członkowie założyciele przyjęli statut Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody, w którym określono zasady i zakres jego działania.

Nowe władze Stowarzyszenia


Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody, które odbyło się

22 kwietnia 2018 r., wybrano nowy zarząd oraz członków komisji statutowych. Większością głosów udzielono Zarządowi absolutorium, zatwierdzono sprawozdanie finansowo-gospodarcze oraz sprawozdanie z działalność Komisji
Rewizyjnej.


Do nowego Zarządu wybrano Jana Szuderę – prezesa, Zuzannę Panek – wiceprezesao raz Eugeniusza Kaczmarka – sekretarza. Podczas walnego zebrania przyjęto plan gospodarczy na kolejny rok. Uchwalono nowy statut i regulamin Stowarzyszenia oraz wysokość składki członkowskiej, opłaty ogrodowej i opłaty inwestycyjnej na 2018 rok.
Na koniec odbyła się dyskusja nad zgłoszonymi wioskami.